23/12/2013 Vejle Judo er af sportsudvalget udnævnt til kraftcenter i Danmark.

Sportsudvalget har gennem de sidste par år arbejdet med tanken om at lave tre kraftcentre i Danmark, hvor man koncentrerer regionstræningerne og nationale samlinger for landsholdene.

Kraftcentrene er tænkt ind i de kommuner, hvor kommunen har fokus på idræt og har indledt eller planlægger et elitesamarbejde med forskellige sportsgrene, så der opbygges viden og erfaring med elitemiljøer til gavn for alle idrætsgrene.

For Sjælland er samarbejdet med Team Copenhagen fra Københavns kommune allerede etableret, og regionstræningerne samt elitetræning er samlet hos Brønshøj Judo hver onsdag og fredag.

For Midt og Sønderjylland og Fyn er der ved at blive etableret et samarbejde med Elite Vejle, hvor Vejle Judo kommer til at stå for regionstræningerne fra begyndelsen af 2014.

For Vest og  Nordjylland er der endnu ikke lavet nogen aftaler, men forhåbentlig vil der i 2014 findes en løsning på dette, så vores målsætning bliver fuldendt.

Landsholdstræneren skal arbejde tæt sammen med trænerne for der ved kunne få en nøjagtig status af kæmpernes fysik og aktuelle form i forbindelsen med udtagelser mv.

Det er meningen, at det hver gang skal være de dygtigste trænere, der står på måtten og følger den plan, som landstræneren har udarbejdet. 

Det er ligeledes på sigt meningen, at kraftcentrene får tilknyttet en fysioterapeut, hvor ved man hurtigt kan få en vurdering af en evt skaden og få planlagt et genoptræningsforløb, der ud over er det også er hensigten at tilknytte en diætist for rådgivning om kost og vægt.

Alle disse tiltage er for at skabe de bedste muligheder på trods af geografiske forhold.


Med venlig hilsen Sportsudvalget.

For yderlig information kontakt 

Lars Nelmark

40437574

Log ind