13/02/2015, Antidoping nyt

Fakta om de nye regler 2015 Fra 1. januar 2015 træder en række ændringer til antidopingreglerne i kraft. Ændringerne har betydning for både idrætsudøvere, støttepersonale og specialforbund. Antidopingreglerne er blevet revideret for i endnu højere grad at sikre udøverne retten til at deltage i lige og fair konkurrence, værne om udøvernes sundhed og bevare idrættens integritet.
Fra 1. januar 2015 bliver sanktionerne for ikke at overholde antidopingreglerne mere omfattende. Regelændringerne gælder både konkurrenceudøvere og motionister. Nogen af de vigtigste ændringer er:

  • - at bevidst doping eller at undlade at medvirke til en dopingkontrol, nu kan give op til 4 års udelukkelse fra al træning og konkurrence.
     
  • - at utilsigtet doping vil blive sanktioneret i langt de fleste tilfælde med 2 års udelukkelse eller mere.
     
  • - for idrætsudøvere i en prioriteret testgruppe er perioden for indsamling af 3 advarsler for whereabouts-overtrædelser ændret fra 18 til 12 måneder.
     
  • - Det er forbudt for konkurrenceidrætsudøvere at samarbejde med personer, som er udelukket efter dopingreglerne, eller som er dømt for at have begået handlinger, som er et brud på dopingbestemmelserne.

Download de nye regler, der inddrager alt støttepersonale i en idrætsgren.

http://www.antidoping.dk/~/media/AntiDopingDK/Infotek/Faktaark/Faktaguide-specialforbund_vs2.pdf

Log ind