10/01/2014, Retningslinjer for Landsholdene 2014

Reglement og retningslinjer for Judo Danmarks landshold 2014.

Generelle kriterier for udtagelse til landshold: Udtagede til landshold bør respektere aktivitetsplanen for det respektive hold, udarbejdet af det tekniske team i DJU.

Atleterne har pligt til at deltage i regionstræninger samt udvalgte nationale camps. Manglende opfyldelse af forpligtelserne, betyder frafald af udtagelsen.

Landsholdskæmpere forpligter sig til:

a) deltage i tests og kontrol, som de er udtaget til
b) deltage i mindst 75% af regions træninger samt bruttolejre (Hermed tillades maks. 25 % uden dokumentation)
c) i tilfælde af manglende overholdelse af bestemmelserne i punkt a) og b), til at retfærdiggøre årsagen til deres fravær på forhånd, eller i tilfælde af åbenbar uforudsigelighed, indenfor 5 dage, at præsentere dokumentation. Dokumentation indebærer underskrift samt tlf. nr. fra underviser, læge eller lign.
d) deltage i alle aktiviteter atleten er udtaget til. Der tillades fravær til én aktivitet uden dokumentation pr. år.
e) fremmøde rettidigt og i fuld overensstemmelse med den etablerede tidsplan for de aktiviteter atleten er udtaget til
f) ikke forlade stedet, hvor den landsholdet opholder sig, eller stedet for den pågældende aktivitet, uden tilladelse fra den ansvarlige for delegationen
g) indfinde sig til at hvile/sov ifølge tidsplan, herunder overholde sengetider og mødetider angivet af træner
h) samarbejde med ledere og / eller nationale trænere når anmodet herom

Log ind